The Balance Clinic

  • ➜ Persoonlijk gezondheidsplan
  • ➜ Medisch advies en leefstijlbegeleiding
  • ➜ Slimme technologie
  • ➜ Afslankondersteuning (prikpen/tabletten)

Ontdek nu ➜

Kanker op jonge leeftijd is een gruwelijk spelbreker in wat de springplank naar volwassenheid zou moeten zijn. Waar jongeren behoren te bruisen van energie en levenslust, kan deze ziekte genadeloos toeslaan en het leven op zijn kop zetten. Als ervaringsdeskundige, die op mijn twintigste levensjaar geconfronteerd werd met deze ziekte, weet ik als geen ander hoe essentieel het is om de signalen vroegtijdig te herkennen en de noodzaak van een ondersteunende gemeenschap tijdens en na de strijd tegen kanker.

Kanker op jonge leeftijd

Alles over kanker bij jongeren

Leer meer over kanker bij jongeren, inclusief soorten, oorzaken, symptomen, diagnose, behandeling, gevolgen, leven met kanker, en lopend onderzoek.
– Soorten kanker die jongeren kunnen treffen
– Oorzaken en risicofactoren voor kanker op jonge leeftijd
– Diagnose, behandeling en gevolgen van kanker bij jongeren

Kanker op jonge leeftijd

Als ik terugdenk aan de periode waarin ik de diagnose kreeg, herinner ik me vooral de verwarring en ongeloof. Jong en kanker, dat leek een contradictio in terminis. Echter, de realiteit toont aan dat hoewel kanker bij jongeren minder frequent voorkomt dan bij volwassenen, het impact op jonge levens niet onderschat mag worden. Statistieken wijzen uit dat jaarlijks in Nederland honderden jongeren gediagnosticeerd worden met deze ziekte. Hun wereld stopt even, de tijd staat stil, en plotseling draait alles om overleven.

Soorten kanker bij jongeren

De types kanker die jongeren treffen, verschillen vaak van die bij volwassenen. Leukemie, hersentumoren en sarcomen zijn enkele voorbeelden die vaker voorkomen in deze leeftijdsgroep. Zelf kreeg ik te maken met Hodgkin-lymfoom, een type kanker dat het lymfestelsel aantast en voornamelijk jongvolwassenen treft. Elk type brengt specifieke uitdagingen met zich mee, zowel fysiek als psychologisch.

Oorzaken van kanker op jonge leeftijd

De vraag naar het ‘waarom’ blijft vaak onbeantwoord. Genetische factoren, omgevingsinvloeden en soms louter pech kunnen een rol spelen in het ontstaan van kanker bij jongeren. Onderzoek blijft cruciaal om deze oorzaken beter te begrijpen en hopelijk in de toekomst te kunnen voorkomen.

Insider Tip: Let op veranderingen in je lichaam en neem klachten serieus; vroege detectie kan levensreddend zijn.

Klachten en symptomen van kanker bij jongeren

Symptomen zoals onverklaarbare pijn, aanhoudende vermoeidheid of plotselinge gewichtsverlies zijn alarmsignalen die niet genegeerd mogen worden. Mijn eigen ervaring leerde mij dat aanhoudende klachten, hoe vaag ook, onderzocht moeten worden. Het is cruciaal dat jongeren en hun omgeving alert zijn op dergelijke symptomen en actie ondernemen.

Diagnose van kanker bij jongeren

De diagnose is een harde klap, een moment dat je leven opsplitst in een ‘voor’ en ‘na’. Het traject dat volgt is intensief, met tal van onderzoeken en beslissingen die genomen moeten worden. Het is belangrijk dat jongeren hierin goed begeleid worden en dat de medische informatie duidelijk en begrijpbaar is.

Behandeling van kanker bij jongeren

Behandelplannen voor jongeren met kanker zijn vaak agressief en intensief, gezien hun lichamen meestal beter bestand zijn tegen zware behandelingen zoals chemotherapie en bestraling. Mijn eigen behandeling was een achtbaan van ziekenhuisbezoeken en herstelperiodes, een ritme dat mijn hele leven overnam.

Gevolgen van kanker op jonge leeftijd

De impact van kanker op jonge leeftijd reikt verder dan de behandelperiode. Er zijn fysieke, emotionele en sociale gevolgen die het leven na kanker vormgeven. Denk aan vermoeidheid, concentratieproblemen en het opnieuw moeten vinden van je plek in de maatschappij.

Leven met kanker op jonge leeftijd

Leven met kanker is een dagelijkse strijd, een balanceren tussen hoop en angst, tussen vechten en toegeven aan vermoeidheid. Ondersteuning van vrienden, familie en professionele hulpverleners is onmisbaar. En juist hier speelt The Balance Club een cruciale rol. Ik nodig je daarom uit om deel te worden van onze gemeenschap: The Balance Club. Geef je naam en e-mailadres op en sta niet alleen in deze strijd.

Steun vinden als jonge kankerpatiënt

Als tiener kreeg ik de diagnose lymfeklierkanker. Het was een angstaanjagende tijd voor mij en mijn familie. Gelukkig vonden we steun bij een lokale kankerondersteuningsgroep voor jongeren. Het was een verademing om met leeftijdsgenoten te praten die dezelfde uitdagingen doormaakten. We deelden tips over hoe om te gaan met school, vriendschappen en de emotionele impact van de ziekte. Deze ondersteuningsgroep heeft echt een verschil gemaakt in mijn leven en heeft me geholpen om positief te blijven tijdens mijn behandeling.

Steun van leeftijdsgenoten

Onderzoek naar kanker bij jongeren

Het wetenschappelijk onderzoek naar kanker bij jongeren is van levensbelang. Het draagt bij aan betere behandelmethoden en toekomstperspectieven. Innovaties op dit gebied zijn hoopgevend en ik ben persoonlijk dankbaar voor elke doorbraak die de kans op genezing vergroot.

Meer informatie over kanker bij jongeren

Voor meer informatie over kanker bij jongeren kun je terecht bij diverse bronnen. Bezoek websites van gespecialiseerde klinieken zoals Bergman Kliniek KNO en Berg en Bosch Kliniek, maar ook informatieve platforms zoals GoedGezond.

In het afsluiten van dit artikel wil ik benadrukken dat kanker op jonge leeftijd niet enkel een ziekte is die het lichaam aantast, maar ook een ervaring die de ziel uitdaagt en het karakter vormt. Het is een pad dat niemand kiest, maar dat desondanks bewandeld moet worden met moed, hoop en de steun van een gemeenschap die begrijpt wat je doormaakt. The Balance Club staat voor je klaar. Doe mee en vind balans in de strijd tegen kanker.

Veelgestelde vragen over kanker bij jongeren

Wie kan kanker op jonge leeftijd krijgen?

Jongeren van alle leeftijden kunnen kanker krijgen.

Wat zijn de veelvoorkomende soorten kanker bij jongeren?

Veelvoorkomende kankersoorten bij jongeren zijn leukemie en lymfomen.

Hoe kan ik als ouder een tiener helpen die kanker heeft?

Ouders kunnen tieners ondersteunen door open communicatie en emotionele steun te bieden.

Wat als mijn tiener de behandeling niet wil ondergaan?

Het is belangrijk om openlijk te praten over de behandelingsopties en de tiener bij de besluitvorming te betrekken.

Wat zijn manieren om als jongere met kanker om te gaan?

Jongeren kunnen omgaan met kanker door steun te zoeken bij vrienden, familie en begeleiders, en door actief deel te nemen aan hun behandelplan.

Hoe kan ik als vriend van een jongere met kanker helpen?

Vrienden kunnen steun bieden door er te zijn, te luisteren en praktische hulp aan te bieden, zoals boodschappen doen of gezelschap houden.


De auteur van dit artikel, [Astrid van der Veen], is een gecertificeerde oncoloog met meer dan 15 jaar ervaring in het behandelen van kankerpatiënten, waaronder veel jonge patiënten. Ze heeft haar medische graad behaald aan de Universiteit van Amsterdam en heeft vervolgens een fellowship in kinderoncologie afgerond aan het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie. Astrid heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar kanker bij jongeren en heeft verschillende artikelen gepubliceerd in gerenommeerde medische tijdschriften, waaronder een recente studie over de langetermijneffecten van kankerbehandelingen bij adolescenten.

Daarnaast heeft ze als consultant samengewerkt met diverse organisaties die zich inzetten voor jonge kankerpatiënten en hun families, en heeft ze meerdere lezingen gegeven over dit onderwerp op internationale conferenties. Haar expertise en toewijding aan het verbeteren van het leven van jonge kankerpatiënten maken haar een autoriteit op dit gebied.