Dementie

Dementie

Dementie is niet slechts een aandoening; het is een diepgaande verstoring van het menselijke wezen, een ontwrichting van de persoonlijkheid en een slopende reis voor zowel de patiënt als diens naasten. Deze aandoening, die vaak onterecht wordt afgedaan als een...