Voorwaarden

Door naar te gaan, gaat u ermee akkoord dat u zich houdt aan en gebonden bent aan de volgende algemene voorwaarden:

  1. Gebruik van de website: u stemt ermee in om alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van anderen of hun gebruik en genot van de website beperkt of belemmert .
  2. Intellectueel eigendom: Alle inhoud op , inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s, afbeeldingen en software, is eigendom van of haar inhoudsleveranciers en wordt beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomswetten. U mag de inhoud van niet reproduceren, distribueren, wijzigen of anderszins gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.
  3. Links naar websites van derden: kan voor uw gemak links naar websites van derden bevatten. Deze links impliceren geen goedkeuring of goedkeuring van de gelinkte websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van sites van derden.
  4. Beperking van aansprakelijkheid: en zijn dochterondernemingen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van of de inhoud die erop wordt weergegeven.
  5. Schadeloosstelling: U stemt ermee in om , haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of uitgaven die voortvloeien uit uw gebruik van of schending van deze algemene voorwaarden.
  6. Wijzigingen in de voorwaarden: behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te herzien. Als u na dergelijke wijzigingen blijft gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met de bijgewerkte voorwaarden.
  7. Toepasselijk recht: Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [uw land], zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Door te gebruiken, erkent u dat u deze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat dat u zich hieraan zult houden. Als u het met enig deel van deze voorwaarden niet eens bent, gebruik dan niet.

Balance Club - Jouw gids naar gezondheid en welzijn
Logo
Vergelijk items
  • Totaal (0)
Vergelijken
0
Shopping cart